Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Effects of dietary fibre and fat on colorectal carcinogenesis in rats : De invloed van vezel en vet in de voeding op het ontstaan van kanker in de dikke darm bij ratten

Author: Wijnands, M.V.W.
Type:dissertation
Date:2003
Publisher: TNO Nutrition and Food Research
Place: Zeist
Institution: Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO
Identifier: 88271
ISBN: 90-393-3444-7
Keywords: Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer · Pathology