Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Oudere werknemers en langer doorwerken in Nederland

Publication files not online:

Author: Ybema, J.F. · Geuskens, G. · Oude Hengel, K.
Type:article
Date:2010
Publisher: TNO
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Over.Werk, 1, 20, 91-97
Identifier: 538134
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Oudere werknemers · Arbeidsparticipatie

Abstract

De werkende beroepsbevolking in Nederland wordt steeds ouder. Deze veroudering kom t voort uit de vergrijzing van de babyboom generatie en de relatieve daling van het aantal jongeren in de laatste decennia (Eurostat, 2008). In de kom ende jaren wordt daarnaast een tekort aan arbeidskrachten verwacht doordat minder jongeren instrom en op de arbeidsm arkt en een groot aantal babyboom ers de arbeidsm arkt zal verlaten. Door de vergrijzing van de beroepsbevolking en het verwachte tekort aan arbeidskrachten is het van groot belang dat de arbeidsparticipatie van ouderen verder toeneem t. Om dit te bevorderen is m eer inzicht nodig in wat oudere werknem ers en hun werkgevers zelf denken en doen als het gaat om langer doorwerken en welke factoren dit beïnvloeden.