Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Beroepsbevolking 2005: TNOspecial maart

Author: Louwrier, N. · Blijswijk, M. van · Korver, T. · Nossent, S. · Hark, T. ter · Sanders, J. · Smit, A. · Fermin, B.
Type:report
Date:2005
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 534354
Keywords: Workplace · Werknemers · Vergrijzing · Levensloop · Werkgevers · Demografie

Abstract

Deze keer heeft de TNO Special als thema: Beroepsbevolking 2005. Steeds minder werkenden moeten het geld verdienen voor een steeds groeiende groep. Hoe is dat op een verantwoorde manier te organiseren?