Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bewegingsstimulering en valpreventie bij allochtone ouderen leidt tot meer en beter (veiliger) bewegen

Publication files not online:

Author: Wijlhuizen, G.J.
Type:bookPart
Date:2008
Publisher: Arko Sports Media
Place: Nieuwegein
Source:Groot-Nuijten, S.Luijt, R.Joosten, C.Schendel, M. vanJanssens, J., Jaarboek Sport : beleid en onderzoek editie 2007/2008, 88-89
Identifier: 536564
ISBN: 978-90-5472-067-6
Keywords: Movement · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Sport