Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Wie belt er nog? Het Nieuwe melden - Een toekomstverkenning

Author: Vries, A. de · Menkhorst, M. · Vliet, P.J. van · Stavleu, J.M. · Broekman, C.C.M.T.
Type:report
Date:2016
Publisher: TNO
Identifier: 572462
Keywords: Informatics · Human & Operational Modelling · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Vandaag ontving de Tweede Kamer de roadmap 2025 voor het meldkamer- en politiedomein. TNO geeft hierin haar visie op ‘Het nieuwe melden’ met daarin de te nemen stappen om vernieuwende manieren van interactie tussen burger en overheid bij incidenten mogelijk te maken.