Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Wet verbeterd; poortwachter niet : arbodiensten tevreden over Wvp, maar niet over UWV

Author: Amstel, R. van · Putten, D. van
Type:article
Date:2005
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Arbo, 7/8, 3, 36-37
Identifier: 440542
Keywords: Workplace · WAO · WAO-gat · Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Arbodiensten

Abstract

Volgens een enquête uit 2004 zijn arbodiensten tevreden over de Wet verbetering poortwachter. Maar er is veel kritiek voor het UWV: arbodiensten klagen dat er geen eenduidige criteria zijn voor het afwijzen van een WAO-aanvraag door het UWV en dat er slechte communicatie is tussen UWV en de arbodiensten. Vakmedia