Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Empowered door Signs of Safety? Onderzoek naar de werkzaamheid van Signs of Safety in de jeugdzorg

Author: Vink, R. · Wolff, M. de · Dommelen, P. van · Bartelink, C. · Veen, S. van der
Type:report
Date:2017
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 779475
Report number: TNO 2017 R10816
Keywords: Health · Kindermishandeling · Jeugdzorg · Technieken · Thuissituatie · Veiligheid · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Signs of Safety1 is een oplossingsgerichte manier van werken met gezinnen waar kindermishandeling speelt of vermoedens daarvan zijn. In deze werkwijze staat de eigen kracht van het gezin centraal en gaan professionals een partnerschap aan met de ouders. Samen worden concrete doelen geformuleerd en wordt vastgelegd wie wat gaat doen om de veiligheid van de kinderen in het gezin te garanderen.