Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Review into the relation between ambient temperature and NOx emissions of a Euro 6 Mercedes C220 Bluetec with a diesel engine

Author: Kadijk, G. · Ligterink, N.E. · Smokers, R.T.M.
Type:report
Date:2016
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 572755
Report number: TNO 2016 R11123
Keywords: Traffic · Mobility & Logistics · Urbanisation · 2015 Urban Mobility & Environment · STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Dit rapport is een verslag van testresultaten van emissiemetingen op de weg van twee Mercedes C220 Bluetec Euro 6 dieselvoertuigen bij verschillende omgevings-temperaturen. De testresultaten zijn een voorbeeld van hoe voertuigemissies afhankelijk kunnen zijn van de omgevingstemperatuur. De resultaten zijn alleen geldig voor dit specifieke model en zijn niet van toepassing op andere voertuigen. Andere voertuigen kunnen een geheel ander emissiegedrag hebben. Twee Mercedes C220 Bluetec Euro 6 dieselvoertuigen met identieke technologie zijn op de weg getest. In Figuur NS1 zijn de NOx-emissies van de twee voertuigen weergegeven als functie van de buitenluchttemperatuur. Als de buitenlucht-temperatuur daalt van 15 °C naar 5 °C nemen de NOx-praktijkemissies gemiddeld met een factor zeven toe