Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Optrekkend vocht: een woud van bestrijdingsmiddelen, -methoden en ervaringen

Publication files not online:

Author: Hacquebord, A. · Lubelli, B.A. · Hees, R.P.J.
Type:bookPart
Date:2012
Publisher: Nederlandse Vereniging van Monumentenzorgers
Place: Delft
Source:Duurzame instandhouding; TNO - NVMz studiedag, 52-62
Identifier: 452884
Keywords: Materials · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · BM - Building Materials · TS - Technical Sciences

Abstract

Metselwerk kan zwaar te lijden hebben onder verschillende degradatieprocessen. Bij veel van deze degradatieprocessen speelt vocht een grote rol. Eén van de belangrijkste en tegelijk vaak moeilijk te bestrijden vochtbronnen voor metselwerk is optrekkend vocht. Men spreekt van optrekkend vocht als water vanuit het grondpakket via de capillairen van steen en mortel tegen de zwaaftekracht in omhoog gezogen wordt. Bij een geschikte combinatie van steen en moftel kan optrekkend vocht zowel in oudere als jongere gebouwen voorkomen. De kans dat het hoger optrekt als gevolg van langdurige toetreding van zouten is bij oudere gebouwen groter. Op de markt zijn verschillende systemen voor de bestrijding van optrekkend vocht verkrijgbaar. De voornaamste categorie bestrijdingssystemen is gebaseerd op het injecteren van chemische producten in de natte zone onder aan de muur, om op die manier een horizontale barrière tegen capillair vochttranspoft te creëren. Tussen aanbieder en gebouwbeheerder ontstaat echter vaak discussie over de effectiviteit van deze bestrijdingsmiddelen, waarbij het feit dat droging van een natte muur een langzaam proces is, bijdraagt aan de onduidelijkheid over de effectiviteit van de behandeling. Voor de praktijk is het daarom van groot belang dat er een methode ontwikkeld wordt waarmee de effectiviteit van de uitgevoerde ingreep snel en betrouwbaar vastgesteld kan worden, liefst zo kort mogelijk na behandeling. Bovendien is het van belang dat de kwaliteit van een product vooraf in het laboratorium op een simpele en snelle wijze vastgesteld kan worden, alsmede de condities (type ondergrond en capillair systeem; hoogte van de vocht- en zoutbelasting) waaronder het product succesvol kan zijn. Naar aanleiding van deze behoefte aan snelle en eenvoudige testmethodes, is TNO een vier jaar lopend project gestaft waarin onderzoek gedaan wordt naar het gedrag van producten in een (deels) met water gevuld poriesysteem, met als uiteindelijke doel de ontwikkeling van een methodologie om de effectiviteit van bestrijdingssystemen snel en betrouwbaar te evalueren.