Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Aanvullend advies geothermie in SDE+ 2013

Attachments

Author: Lako, P. · Lensink, S.M. · Luxembourg, S.L. · Groen, B. in `.
Type:report
Date:2012
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Source:, 12 p
Identifier: 822219
Report number: ECN-N--12-025

Abstract

Deze notitie beantwoordt vragen die het Ministerie van Economische Zaken (EZ) aan ECN en DNV KEMA gesteld heeft over de ondersteuning van geothermieprojecten in de SDE+ 2013. De beantwoording van de vragen is in het licht te zien van voorkoming van overstimulering en beperking van overreservering van middelen door de SDE+. Het advies in deze notitie is een aanvulling op het advies op de basisbedragen SDE+ 2013 dat geconsulteerd is met de sector. Na dit advies heeft EZ gevraagd naar de mogelijkheden voor het maximeren van het maximaal subsidiabele productievermogen en de wenselijkheid om de hoogte van de SDE+-subsidie te laten afhangen van het projectvermogen en de potentie van een referentie-installatie voor geothermische warmteopwekking op grote diepte. ECN en DNV KEMA adviseren de SDE+-ondersteuning voor geothermische warmte open te stellen voor grotere projectvermogens dan het vermogen van de referentie-installatie uit het advies voor de basisbedragen 2013.