Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Decision support interfaces

Publication files not online:

Author: Delft, J.H. van · Schraagen, J.M.C.
Type:article
Date:2004
Institution: TNO Technische Menskunde
Source:2004 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, SMC 2004, 10 October 2004 through 13 October 2004, The Hague,, 1, 827 - 832
Identifier: 13383
doi: doi:10.1109/ICSMC.2004.1398405
Keywords: Command and control · Military · Command & Control · Decision suport · Information vizualization · Automation · Communication systems · Computational complexity · Data processing · Decision making · Information technology · Military operations · Visualization · Command & control · Decision support interfaces · Information visualization · Intelligent systems · Interfaces (computer)

Abstract

Overzicht van drie ondersteuningsconcepten, te weten dynamische taak allocatie, informatie integratie en de vergelijking van opties zoals geimplementeerd in het Basic T werkstation voor toekomstige commandovoering aan boord van marineschepen