Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Vorstdooizoutbestandheid van beton. Schade in het laboratorium versus schade in de praktijk

Publication files not online:

Author: Visser, J.H.M.
Type:article
Date:2002
Institution: TNO Bouw
Source:Cement, maart, 2, 54, 99-105
Identifier: 330102
Keywords: Materials

Abstract

In Nederland wordt er vanuit gegaan dat beton, gemaakt volgens de VBT 1995 in milieuklasse 3, vorstdooizoutbestand is. Niettemin moet bij nieuwe cementsoorten de vorstdooizoutbestandheid worden bewezen (CURAanbeveling 48). Ook bij het beoordelen van nieuwe betonsamenstellingen, toeslagmaterialen, vulstoffen of hulpstoffen wordt vaak de vorstdooizoutbestandheid onderzocht. Bij onderzoek naar een cementsoort of betonsamenstelling met de beste vorstdooizoutbestandheid zal hiertoe in het laboratorium een vergelijkend onderzoek worden uitgevoerd. Gebleken is echter dat de laboratoriumproeven de Nederlandse praktijk niet goed weergeven