Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De WEBA-methode : dl 4 Werksoorten

Publication files not online:

Author: Middendorp, J. · Keijsers, G.. · Vethman, A.
Type:book
Date:1995
Publisher: Samsom
Place: Alphen a/d Rijn
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Identifier: 165130
ISBN: 90-14-05213-8
Keywords: Workplace · Nederland · Taakomschrijving · Functieomschrijving · Taakinhoud · Functieanalyse · Functieclassificatie · Functiewaardering · Organisatie van de arbeid · Arbeidskunde · Arbeidsanalyse · Welzijn

Abstract

In dit vierde deel uit de vierdelige reeks van de Weba-methode wordt getoond hoe de methode kan worden toegepast in diverse praktijksituaties. Totaal worden 14 werksoorten beschreven. Na een algemene oriëntatie op de werksoort en op het bedrijf wordt een werkplan geschetst voor een beschrijving en beoordeling van de functie. Vervolgens wordt de taakinhoud beschreven en worden de regelmogelijkheden en -problemen geïnventariseerd. Tenslotte worden de welzijnsmaatregelen beschreven die tot functieverbetering kunnen leiden. De werksoorten die worden behandeld zijn: procesoperator, gezinsverzorging, handmatige montagearbeid, keukenwerk, inpakarbeid, leidinggevend middenkader, machinearbeid aan de lijn, penitentiair inrichtingswerker, produktiemedewerker vleesindustrie, schoonmaakwerk, tekstverwerking, timmerwerk in de bouw, verpleegwerk in een algemeen ziekenhuis en winkelbediening. In de verschillende voorbeelden wordt uitgebreid verslag gedaan van het Weba-onderzoek.