Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Analyse Arbozw Site : Rapportage deel II

Publication files not online:

Author: Weyers, M.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274583
Report number: 15898-50019
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Internet · Communicatiemedia · Sociale voorlichting · Communicatie

Abstract

In juni 2001 ging het Arbokenniscentrum voor Zorg en Welzijn van start. Op de startbijeenkomst van het Arbokenniscentrum (6 juni 2001) is de internetsite www.arbozw.nl gelanceerd. De website is gemaakt voor en door instellingen, dienstverleners en beleidsmakers in de sectoren Zorg en Welzijn. Centraal staat het verzamelen en uitwisselen van informatie en kennis van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en reïntegratie. De website biedt bezoekers informatie via de databanken, maar ook de mogelijkheid praktijkproblemen en oplossingen te delen met collega’s op het Arbodiscussieforum. Door efficiënter en effectiever gebruik van informatie en kennis wil het Arbokenniscentrum bijdragen aan de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden met betrekking tot arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en reïntegratie. Deze rapportage geeft inzicht in het gebruik van arbozw. De mate en manier waarop de site gebruikt is in de periode juni 2001 tot en met oktober 2003 is geanalyseerd.