Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Emissions testing of two Euro VI LNG heavy-duty vehicles in the Netherlands: tank-to-wheel emissions

Author: Vermeulen, R.J. · Verbeek, R. · Goethem, S. van · Smokers, R.T.M.
Type:report
Date:2017
Publisher: TNO
Place: Den Haag
Identifier: 781935
Report number: TNO 2017 R11336
Keywords: Emission · Emissions · Vehicles · Netherlands · Mobility & Logistics · Urbanisation · Urban Mobility & Environment · STL - Sustainable Transport & Logistics · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

In het kader van het in-service testprogramma voor vrachtauto’s en bussen voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn emissiemetingen uitgevoerd aan twee Euro VI vrachtauto’s op vloeibaar aardgas (liquefied natural gas, LNG). De twee geteste vrachtauto’s vertegenwoordigen de huidige stand (2017) van de LNG-technologie van in Nederland verkochte lange-afstandstrucks. In metingen op de weg zijn de emissies bepaald van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen, en is het praktijk-brandstofverbruik vastgesteld. De resultaten worden vergeleken met die van eerder in dit kader geteste Euro VI dieselvrachtauto’s. Alle testen zijn uitgevoerd onder vergelijkbare, Nederlandse praktijkcondities. Naast de gemeten CO2-emissies uit de uitlaat zijn ook de directe emissies van andere broeikasgassen in een beknopte scenarioanalyse ingeschat.