Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Voor-, nadeel op termijn : effecten van de vierdaagse werkweek (2)

Publication files not online:

Author: Klein Hesselink, D.J.
Type:article
Date:1999
Source:Personeelbeleid, 12, 35, 35-38
Identifier: 149091
Keywords: Workplace · Gezondheidstoestand · Ziekte en Gezondheid · Arbeidsduur · Werktijden · Arbeidstijden · Arbeidsveiligheid · Bedrijfsveiligheid · Werkweek · Flexibele arbeidstijden · Variabele arbeidstijden · Glijdende arbeidstijden · Welzijn

Abstract

Met bestrijding van files als argument bepleitten de werkgevers- en werknemersorganisatie de invoering van de vierdaagse werkweek. Slechts hun standpunt over het al dan niet handhaven van de vrije zaterdag verschilt. Maar wat zijn de gevolgen voor productiviteit en gezondheid bij afwijking van standaard arbeidsuren? De auteur schetst de stand van onderzoek en pleit voor zorgvuldige afweging van voor- en nadelen. Betrouwbare conclusies kunnen volgens hem pas op langere termijn worden getrokken. In dit tweede deel de veiligheid, gezondheid en het welbevinden van de werknemers bij het invoeren van een gecomprimeerde werkweek.