Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Disability management als nieuwe insteek voor HRM

Publication files not online:

Author: Piek, P. · Reijenga, F.
Type:book
Date:2004
Publisher: SDU
Place: Den Haag
Institution: TNO Arbeid
series:
Arbeid en gezondheid
Identifier: 174247
ISBN: 90-12-10503-X
Report number: 7
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Human resources management en development · HRM · HRD · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing · Oudere arbeidskrachten · Bevordering van arbeid door ouderen · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Passende arbeid · Personeelsbeleid

Abstract

Human Resources Management (HRM) krijgt steeds meer te maken met het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers met arbeidshandicaps of andere gezondheidsproblemen. De arbeidspopulatie is aan het vergrijzen en ouderen hebben nu eenmaal een grotere kans op gezondheidsproblemen. Daarnaast zal het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel alleen een beperkte groep volledig en duurzaam arbeidsongeschikte werknemers een inkomensvoorziening bieden. Er wordt een groter beroep gedaan op werknemers en op werkgevers om mensen met een gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid passend werk te bieden en aan de slag te houden. Disability Management is een aanpak die bedrijven helpt om actief de regie te nemen bij het inzetbaar maken en houden van werknemers met gezondheidsproblemen. In dit boek wordt Disability Management nader toegelicht en worden praktische instrumenten aangereikt om dit beleid in de eigen organisatie vorm te geven. Instrumenten om de eigen resultaten te meten, om kosten en baten van arbeidsongeschiktheid en verzuim te meten, om de regievoering op de juiste wijze vorm te geven en interventies om de omgangsvormen inzake arbeidsongeschiktheid bespreekbaar en daarmee veranderbaar te maken.