Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Implementatie van een protocol gericht op de zorgketen voor patiënten met een Lumbosacraal Radiculair Syndroom

Author: Fleuren, M.A.H. · Wijkel, D. · Breuer, J. · Hoogen,H. van den · Lankhorst, T. · Brakel, K.
Type:article
Date:2007
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 6, 85, 322-328
Identifier: 277938
Keywords: Health · Leefomgeving en gezondheid

Abstract

Volgens de NHG-standaard Lumbosacraal Radiculair Syndroom (vaak hernia genoemd) dient de huisarts de eerste zes weken een conservatief beleid te voeren. In de praktijk accepteren patiënten dit soms moeizaam. Onder andere omdat meer patiënten dan wenselijk volgens de NHG-standaard worden doorverwezen, ontstaan lange toegangs- en doorlooptijd in het ziekenhuis: gemiddeld acht weken in 1998 in het St. Annaziekenhuis in Geldrop. Daarnaast is er geen goede afstemming tussen disciplines in de behandellijn. Daardoor worden enerzijds patiënten ‘voortijdig’ verwezen; anderzijds maken patiënten met een indicatie voor verwijzing een lange wachttijd door. De voorgestelde interventie betrof een wijziging van de logistiek in het ziekenhuis en begeleiding bij de invoering van een protocol: indien de huisarts de NHG-standaard volgde, garandeerde het ziekenhuis daarna versnelde toegang tot de neuroloog en een MRI. Naast uitgebreide voorlichting werden werkafspraken en een gezamenlijke patiëntenfolder gemaakt. Bij het project waren 98 huisartsen, 150 fysiotherapeuten, vier neurologen en zes radiologen betrokken. In het artikel beschrijven we de stappen die systematisch zijn doorlopen bij de invoering en de uitkomsten van het implementatieproces. De belangrijkste conclusie is dat systematische invoering van de NHG-standaard, dat wil zeggen ondersteuning van de eerste lijn in combinatie met een logistieke reorganisatie in het ziekenhuis, mogelijk is. Het aantal voortijdige verwijzingen was laag en de gemiddelde toegangs- en doorlooptijden in het ziekenhuis namen af.