Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Het EEG-profiel II : Referentiewaarden van het kwantitatieve EEG bij kinderen van 5-13 jaar

Author: Blom, J.L.
Type:report
Date:1990
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 244296
ISBN: 90-6743-151-6
Report number: 90041
Keywords: Health