Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Zitgedrag van beeldschermwerkers : een veldstudie

Author: Commissaris, D.A.C.M. · Reijneveld, C.N. · Feltham, M.G. · Eikhout, S.M.
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor ergonomie, 4, 31, 12-19
Identifier: 277548
Keywords: Ergonomics · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidsproductiviteit · Beeldschermen · Terminals · Nederland · Ergonomie · Kantoorarbeid · Kantoorwerkzaamheden · Werkstoelen · Bureaustoelen

Abstract

Om een "slimme" kantoorstoel te kunnen ontwikkelen die het zitgedrag van beeldschermwerkers registreert, evalueert en bijstuurt, is het natuurlijk voorkomende zitgedrag onderzocht bij medewerkers van drie Nederlandse bedrijven. In totaal 47 proefpersonen werden geobserveerd gedurende 45 minuten. Houdingen, bewegingen, juistheid van stoelinstelling en periodes van niet-zitten werden geregistreerd. Ondanks grote interindividuele variatie in zitgedrag, zijn de volgende voorkeurspatronen gevonden: romp recht (dus niet hol of bol) en verticaal, en beide armen ondersteund. De door veel ergonomen geadviseerde zithouding kwam 8 minuten/uur voor, 24% van de geobserveerden had de stoel goed ingesteld, en men zat 8% van de tijd niet op de stoel. Houdingsveranderingen kwamen het vaakst voor in de armen, het minst vaak in de zitpositie. De gevonden variatie in zitgedrag pleit voor een individuele bijsturing ervan. Sommige aspecten van ergonomische aanbevelingen (armondersteuning, recht romp) lijken actief nageleefd of passief uitgelokt te worden door taak en/of kantoorstoel, andere aspecten (passende stoelinstelling) worden nog onvoldoende in praktijk gebracht. www.humanfactors.nl