Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Europese ontwikkelingen in arbomanagement (KOU-2)

Author: Zwetsloot, G.I.J.M. · Drift, D. van der · Treur, H.
Type:report
Date:2002
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 174794
Report number: 2010054
Keywords: Workplace · Europa · Arbobeleid bedrijven · Organisatiebeleid · Ondernemingsbeleid · Midden-en kleinbedrijf · Literatuuronderzoek · Nieuw-Zeeland · Australie

Abstract

TNO Arbeid heeft in de periode 2000-2001 een onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de kennis die in andere (vooral Europese) landen is gepubliceerd over arbomanagement. In de publicaties werden drie thema aangetroffen: 1) participatie processen, veranderingsprocessen, implementieprocessen (inclusief de sociale perceptie van risico's m.b.t. arbomanagement; 2) integratie van arbomanagement in de bedrijfsvoering en in Total Quality Management; 3) arbomanagement in MKB in relatie tot arbo-infrastructuur (waar mogelijk arbokennisinfrastructuur). De bevindingen m.b.t. de eerste twee thema's worden samen behandeld; het derde thema komt apart aan bod.