Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bedrijven met een dubbel doel : ervaringen van sociale firma's en vergelijkbare bedrijven

Author: Smit, A.A. · Minderhoud, J.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 274532
ISBN: 90-5986-038-1
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Sociale werkvoorziening · Sociale werkplaatsen · Arbeid door gehandicapten · Bevordering deelname aan arbeidsproces · Trajectbemiddeling reintegratie werklozen · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Wet rea · Bedrijfsfinancien · Financieel beheer

Abstract

Sociale firma's en andere bijzondere bedrijven geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een handicap of langdurige werkloosheid een kans op werk. In opdracht van Stichting Instituut GAK deed TNO Arbeid onderzoek naar sociale firma's en bedrijven met een vergelijkbare dubbele doelstelling: economisch én sociaal. Deze publicatie geeft een overzicht van deze bedrijven, onderzoekt de belemmeringen die de bedrijven ervaren, en geeft aanbevelingen die gericht zijn op het verbeteren van de mogelijkheden om te ondernemen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.