Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Nieuwe WAO-inzichten helaas voor een klein publiek

Author: Besseling, J.J.M.
Type:article
Date:2003
Source:TBV: Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 5, 11, 129
Identifier: 439497
doi: doi:10.1007/BF03073872
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Sociale voorlichting · Communicatie

Abstract

Recent hebben het CBS en UWV analyses uitgevoerd op WAO-gegevens. Beide analyses zijn vernieuwend, maar helaas zijn ze nauwelijks toegankelijk voor het publiek. De analyse van het CBS is na te lezen op internet. De resultaten van de analyses van UWV-BIV kunnnen alleen via een beveiligd persoonsnetwerk worden bekeken.