Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Tandheelkundige verzorging jeugdige ziekenfondsverzekerden. 1. Prevalentie en behandeling van cariës tussen 1987 en 1999 [Dental care for young people insured by health insurance fund 1. Prevalence and treatment of dental caries between 1987 and 1999]

Publication files not online:

Author: Kalsbeek, H. · Poorterman, J.H. · Eijkman, M.A. · Verrips, G.H.
Type:article
Date:2002
Source:Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, 7, 109, 250-254
Identifier: 280308
Keywords: Health · Deciduous tooth · Dental surgery · Health · Health insurance · Preschool child · Public health service · Statistics · Tooth radiography · Adolescent · Adult · Child · Child, Preschool · Dental Caries · Dental Restoration, Permanent · Female · Humans · Insurance, Dental · Male · Netherlands · Oral Health · Prevalence · Public Health Dentistry · Radiography, Bitewing · Tooth, Deciduous

Abstract

In verband met de implementatie van het besluit Tandheelkundige verzorging Jeugdige Ziekenfondsverzekerden (TJZ) in 1985 is in vier middelgrote gemeenten onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van de mondgezondheid en het mondhygiënisch gedrag van jeugdige ziekenfondsverzekerden. In dit artikel worden gegevens gepresenteerd over het voorkomen en de behandeling van cariëslaesies bij jongeren van 5, 11, 17 en 23 jaar in 1987, 1993 en 1999. De prevalentie van cariës in het melkgebit bij de 5-jarigen veranderde niet significant tijdens de onderzoeksperiode. De meeste caviteiten die in het melkgebit waren ontstaan, waren niet gevuld. bij de andere leeftijdscategorien nam de cariësprevalentie af en, parallel daaraan, het aantal gevulde tandvlakken. Het aantal onbehandelde caviteiten lijkt tussen 1993 en 1999 te zijn toegenomen. Deze uitkomst, die op een klinische beoordeling is gebaseerd, werd niet door onderzoek met röntgenfotos bevestigd.