Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie van het Programma Verzuim Omlaag : een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek naar een onderdeel van de Kaderregeling AVR Welzijn 2002

Author: Ybema, J.F. · Nuyens, M. · Berg, R. van den
Type:report
Date:2004
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Identifier: 274665
Report number: 10268
Keywords: Health · Beroepsrehabilitatie · Veilig en gezond werken · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Ziekteverzuim · Sociaal verzuim · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Welzijn · Overheidssteun · Subsidies · Fysieke arbeidsbelasting · Psychische arbeidsbelasting · Agressie · Afwijkend gedrag · Nederland · Interviews · Enquetes · Vragenlijsten · Statistieken · Welzijnszorg

Abstract

Dit rapport betreft de evaluatie van het Programma Verzuim Omlaag (PVO) in de Sector Welzijn. PVO is een onderdeel van de Kaderregeling AVR 2002 en richt zich op de speerpunten verzuim en reïntegratie, werkdruk en werkstress, agressie en onveiligheid en (in de kinderopvang) fysieke belasting. TNO Arbeid heeft een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek gedaan. De kwalitatieve evaluatie betrof mondelinge en telefonische interviews met vertegenwoordigers van de werkgever en de werknemers van 6 instellingen die hebben deelgenomen aan PVO. De kwantitatieve evaluatie van PVO betrof een vragenlijstonderzoek onder 100 vertegenwoordigers van de werkgever en 62 vertegenwoordigers van de werknemers van 111 instellingen die hebben deelgenomen aan PVO. De conclusie is dat PVO in het algemeen positief wordt beoordeeld door de deelnemende instellingen. Toekomstige programma’s zouden meer aandacht kunnen besteden aan de borging van de positieve effecten van het programma, aan de branchespecifieke kennis van de dienstverleners en aan wijze waarop de dienstverlener aansluit bij de vraag van de instelling.