Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Meervoudige belasting in arbeidssituaties

Author: Dormolen, M. van · Hertog, C.A.W.M.
Type:book
Date:1988
Publisher: Min. SZW, Arbeidsinspectie DGA
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 163161
Report number: Ser. 4, S 52
Keywords: Workplace · Werkomstandigheden · Werkomgeving · Arbeidsomstandigheden · Arbeidsbelasting · Invloed van gecombineerde blootstelling · Fysische verschijnselen · Fysische factoren · Arbeid · Literatuuronderzoek

Abstract

In wetenschappelijk onderzoek wordt in toenemende mate aandacht besteed aan meervoudige belasting in arbeidssituaties. Het doel van dit literatuuroverzicht is te inventariseren welke combinaties van factoren onderzocht zijn, welke belasting is aangetroffen en of een aanvang genomen kan worden met de ontwikkeling van een model van arbeidsbelasting waarbinnen deze kennis plaats kan vinden. Het blijkt dat een algehele integratie nog niet is te verwachten, maar een beperkte integratie tussen verschillende onderzoeksgebieden is wel mogelijk. Conbined workload in working situations.