Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Mythen van de informatiemaatschappij

Publication files not online:

Author: Dhondt, S. · Kwakkelstein, T.
Type:book
Date:2004
Publisher: Lemma
Place: Utrecht
Identifier: 173742
ISBN: 90-5931-263-5
Keywords: Workplace · Vrouwenarbeid · Nederland · Internet · Computersystemen · Computernetwerken · Opleidingsniveau · Organisatiestructuur · Ondernemingsstructuur · Individualisering · Oudere arbeidskrachten · Buitenlandse arbeidskrachten · Arbeid door buitenlanders

Abstract

In dit boek wordt aan de hand van vijf onderzoeksvragen het beeld van de Nederlandse informatiemaatschappij getoetst. Achtereenvolgens komen de volgende mythen aan bod: Nederland is een kenniseconomie; Nederland is een ICT-land; Nederland is een samenleving van keuzekrachtige individuen; Nederland is koploper nieuwe organisatievormen; en, de informatiemaatschappij is goed voor iedereen. Het blijkt dat het beeld dat van de Nederlandse informatiemaatschappij wordt geschetst niet of nauwelijks overeenkomt met het beeld dat uit de onderzoeksresultaten naar voren komt. Er wordt beschreven wat zowel bedrijven als de overheid kunnen doen om de situatie te verbeteren voor de Nederlandse economie als geheel en individuele werkgevers en werknemers in het bijzonder.