Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Materialen in de Nederlandse economie - Een kwetsbaarheidsanalyse

Author: Bastein, A.G.T.M. · Rietveld, E.
Type:report
Date:2015
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 573935
Report number: TNO 2015 R11613
Keywords: Economics · Environment & Sustainability · Urbanisation · 2015 Urban Mobility & Environment · SP2 - Strategy & Policy 2 · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Achtergrond van deze studie Het Ministerie van Economische Zaken heeft aan een consortium bestaande uit TNO, EU, NEVI (Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagement), HCSS en Universiteit Leiden/CML gevraagd een studie te doen naar de mate waarin de Nederlandse economie afhankelijk is van de leveringszekerheid van 64 abiotische grondstoffen (mineralen en metalen), en tevens de data toegankelijk te maken voor gebruik door het Nederlandse bedrijfsleven. Dit rapport beschrijft het eerste deel van deze vraag; het tweede deel wordt ingevuld door de ontwikkeling van een webbased tool die naar verwachting in de loop van 2016 ter beschikking komt. Deze studie vindt plaats tegen de achtergrond van een wereldwijde zorg omtrent de korte- en lange-termijn beschikbaarheid van grondstoffen. Met name de verschuiving van machtsverhoudingen in de wereld draagt bij aan een gevoelde vermindering van leveringszekerheid van grondstoffen bij importerende landen. In Europa heeft dat geleid tot een kritikaliteits analyse, waarbij momenteel 20 materialen als kritiek zijn bestempeld voor de Europese economie. Het Nederlands beleid is verwoord in de grondstoffennotitie en het programma Van Afval Naar Grondstof (kamerstuk 33 043, nr. 28)2 die beiden inzetten op de transitie naar een circulaire economie. Daarbij worden kwetsbaarheden op het gebied van grondstoffenvoorzieningszekerheid omgezet in kansen voor de circulaire economie. Het in kaart brengen van de risico’s en kansen zoals deze studie doet maakt daar onderdeel van uit.