Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Beweegwijzer LO : het voorkomen van fysieke overbelasting van docenten lichamelijk opvoeding (LO)

Author: Vries, S. de · Beune, E. · Simons, J.
Type:report
Date:2000
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Identifier: 274306
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Arbeidsongeschiktheid · Tillen · Fysieke arbeidsbelasting · Docenten · Onderwijzend personeel · Atletiek · Gymnastiek · Sport

Abstract

Docent lichamelijke opvoeding is een prachtig beroep: de hele dag bezig zijn met jongeren en hen leren genieten van bewegen. Bij docenten lichamelijke opvoeding is echter vaak sprake van een zware fysieke belasting, waardoor bij deze groep fysieke problemen optreden. Het risico dat docenten lichamelijke opvoeding ten gevolge van fysieke overbelasting in de WAO belanden is dan ook veel groter dan bij andere docenten. Het is daarom belangrijk dat er extra aandacht besteed wordt aan het voorkomen van fysieke overbelasting van docenten lichamelijke opvoeding. Omdat de fysieke belasting van docenten lichamelijke opvoeding ook nogal verschilt van de fysieke belasting waar andere docenten mee te maken hebben is besloten om een speciale 'Beweegwijzer LO' te maken die uitgaat van de specifieke positie van docenten lichamelijke opvoeding. In deze 'Beweegwijzer LO' worden de specifieke fysieke risico's besproken die docenten lichamelijke opvoeding lopen tijdens het uitoefenen van hun vak, en worden mogelijkheden aangedragen om fysieke overbelasting te voorkomen. Zo kunnen docenten lichamelijke opvoeding zo lang mogelijk gezond blijven werken.