Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Wandelen tijdens de lunch

Author: Hendriksen, I.J.M. · Middelkoop, M. van · Bervaes, J.C.A.M.
Type:report
Date:2003
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 173276
Report number: R0314106/018-44263
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Gezondheid · Gedrag · Incentives · Prikkels · Bedrijfsklimaat · Werknemers · Gezondheidsbevordering

Abstract

Lichamelijke inactiviteit is een belangrijk maatschappelijk probleem geworden. Een manier om meer bewegen bij werknemers te stimuleren is het bevorderen van wandelen tijdens de lunch, een laagdrempelige vorm van bewegen die structureel in de dagelijkse arbeidssituatie ingepast kan worden en die grote groepen werknemers kan aanspreken. Het hier beschreven project is het eerste deel van een groot meerjarenproject. Dit deel omvat vier fasen die tot doel hebben bestaande kennis over het benutten van lunchpauzes voor lichamelijke activiteiten te inventariseren, inzicht te krijgen in de huidige praktijk van bewegen, en met name wandelen tijdens de lunchpauze in Nederland en het maatschappelijke draagvlak voor lunchwandelen te toetsen. Tevens zal de mogelijke rol van de omgeving als bevorderende/belemmerende factor in kaart worden gebracht. Uit de resultaten blijkt dat er zeker mogelijkheden zijn om het aantal werknemers dat tijdens de lunch gaat wandelen fors te verhogen, door gerichte stimulering van het wandelen in het bedrijf. De omgeving van het bedrijf lijkt hierin een belangrijke rol te spelen, maar ook de bedrijfscultuur heeft invloed op het wandelgedrag.