Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

TPD-TNO koördineert Solar storage testing group

Publication files not online:

Author: Dijk, H.A.L. van · Kratz, P.
Type:article
Date:1987
Institution: Technisch Physische Dienst TNO - TH
Source:Duurzame energie, 6, 45-46
Identifier: 787549
Keywords: Test procedures · Storage systems · Model parameters · Short term storage · Standardized test methods · European Commission · Thermal characteristics · Model development · Latent heat storage materials

Abstract

Eén van de aktiviteiten van de Technisch Physische Dienst (TPD) van TNO op het gebied van onderzoek naar de thermische benutting van zonne-energie betreft het beproeven van uiteenlopende soorten van voorzieningen voor de tijdelijke opslag van de ingevangen zonnewarmte. In de loop der jaren groeide de behoefte om de opgedane ervaringen op dit gebied uit te wisselen met eveneens op dit terrein aktieve instituten in andere landen.