Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Nieuwe produktiemethoden voor de kledingindustrie: een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van integratie van het aspect kwaliteit van de arbeid in een integraal (her)ontwerp

Author: Peeters, M.H.H. · Pot, F.D. · Delleman, N.
Type:book
Date:1991
Publisher: DGA ; Min. SZW, Arbeidsinspectie
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 161888
ISBN: 9053071709
Report number: Ser. 4, S 117
Keywords: Workplace · Nederland · Produktiemethoden · Invloed van techniek op arbeid · Industriele automatisering · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Kledingindustrie · Confectieindustrie · Naaimachines · Bont

Abstract

Binnen de Nederlandse confectie-industrie is de discussie gaande over de vraag hoe het best gereageerd kan worden op de veranderde eisen en wensen van verschillende markten, met name de afzetmarkt, de technologiemarkt en de arbeidsmarkt in de jaren '80 en '90. In dit rapport wordt beschreven hoe in de technische en organisatorische vormgeving van met name de naaizalen met deze veranderingen rekening kan worden gehouden. Speciale aandacht krijgen drie nieuwe produktiemethoden, die door technologie-ontwikkelaars voor de veelal middelgrote en kleine bedrijven op de markt zijn gebracht. Na een analyse van de externe marktontwikkelingen volgt een inschatting van de merites van elk van de produktiemethoden. Uit praktijkstudies blijkt dat bedrijven niet zozeer baat hebben bij een van deze nieuwe technieken, maar dat de oplossing veeleer gelegen is in een nieuwe wijze van produceren. Allereerst dienen beslissingen te worden genomen over een betere structurering van de naaizalen, alvorens bekeken kan worden met welke hulpmiddelen het best gewerkt kan worden. Het boek sluit af met een schets van de wijze waarop elk individueel bedrijf de beste veranderingsstrategie kan volgen.