Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werk(druk) stimuleert én belemmert : Nederlander in beweging

Author: Urlings, I. · Proper, K. · Hildebrandt, V.
Type:article
Date:2000
Source:Arbeidsomstandigheden, 9, 76, 39, 41, 43
Identifier: 276575
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Werkdruk · Sport · EEG-landen

Abstract

Nederland werkt te weinig, zowel op het werk als in de vrije tijd. Maar liefst twee derde van de bevolking voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Deze norm houdt in dat volwassenen tenminste vijf dagen per week dertig minuten per dag matig inspannende lichamelijke activiteiten moeten verrichten om gezond te zijn of te blijven. Voor velen is deze drempel moeilijk te slechten. In dit artikel wordt onderzocht hoe Nederland er wat betreft bewegen eigenlijk voor staat in vergelijking met andere Europese lidstaten.