Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Re-integratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten: PS-special: re-integratie-instrumenten

Publication files not online:

Author: Smitskam, C.J. · Vos, E.L. de
Type:book
Date:2008
Publisher: Kluwer
Place: Deventer
series:
PS-special
Identifier: 179281
ISBN: 978-90-130-5814-7
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeid door gehandicapten · Wet REA · Wet sociale werkvoorziening · WSW · Arbobeleid bedrijven · Arbodiensten · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV

Abstract

Deze PS Special bevat een overzicht van de wettelijke maatregelen en re-integratie-instrumenten die tot doel hebben gedeeltelijk arbeidsgeschikte personen te (re)integreren op de arbeidsmarkt. De re-integratie-instrumenten zijn te vinden in de ZW, de Wet WIA, de WAO, de Wajong en de WAZ. Ook in het BW, de Arbowet, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet op de Inkomstenbelasting zijn instrumenten opgenomen. Voor wie wegwijs wil worden in deze wet- en regelgeving is dit overzicht een handig hulpmiddel. De special is geactualiseerd naar de situatie per 1 juni 2008. De re-integratie-instrumenten worden aan de hand van vaste items beschreven, zoals: doelgroep, uitvoeringsinstanties, toekenningsvoorwaarden, aanvraagprocedure, sancties, omvang en duur. Deze special kan door gedeeltelijk arbeidsgeschikten, werkgevers, arbodiensten en re-integratiebedrijven als praktisch naslagwerk dienen.