Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kidarts 2.0 meetinstrument over het welzijn van kinderen werkzaam in de culturele producties (7 t/m 12 jaar)

Type:report
Date:2017
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 785286
Keywords: Health · Welzijn · Kinderen · Vragenlijsten · Meetmethode · Producties · Healthy for Life · Healthy Living · Life · CH - Child Health SP - Sustainable Productivity and Employability · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Een groeiend aantal kinderen treedt op in tv-, theater- en filmproducties, spreekt stemmen in of werkt mee aan reclames en fotoshoots. Kinderen zijn echter kwetsbaar, en vooral jonge kinderen zijn vaak nog afhankelijk van hun ouders en anderen om voor hen op te komen en hun belangen te behartigen. In Nederland kunnen producenten van culturele producties voor kinderen een ontheffing aanvragen bij de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW). In april 2016 zijn de regels rondom deze ontheffing aangepast. In dit verband heeft het ministerie van SZW TNO gevraagd om een meetmethode te ontwikkelen die inzicht geeft in het welzijn, (kwaliteit van leven) en de belastbaarheid van kunstkinderen. Inclusief vragenlijst en instructie.