Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bureaukaart gespreksvoering jgz-professional met ouders en jongeren

Author: Graaf, I. de · Meije, D. · Wolff, M.S. de · Klein Velderman, M.
Type:report
Date:2019
Publisher: Trimbos : TNO
Place: Utrecht ; Leiden
Identifier: 871892
Keywords: Gespreksvoering · Ouders · Jeugdigen · Jeugdgezondheidszorg

Abstract

Deze bureaukaart is bedoeld voor JGZ-professionals (artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en doktersassistenten) die gesprekken voeren met ouders en jongeren van 0-18 jaar. Bij de bureaukaart hoort een set kaartjes. De bureaukaart en de kaartjes hebben tot doel de onderlinge communicatie te verbeteren. Ze beogen professionals handvatten te geven: voor een meer methodische benadering van de gespreksvoering; bij het bespreken van lastige en gevoelige onderwerpen; voor momenten waarop een professional weerstand ervaart van de ouders/jongeren om samen in gesprek te gaan of om iets met een probleem te doen; in situaties waarin gesprekvoering gecompliceerd is door andere redenen, zoals laaggeletterdheid, taalbarrières of culturele verschillen.