Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Het effect van omgevingsverandering op het lunchwandelgedrag van werknemers

Author: Simons, M. · Boer, A. de · Jans, M. · Hendriksen, I.J.M.
Type:article
Date:2009
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:TSG: Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 4, 87, 182-187
Identifier: 160112
Keywords: Health · Bedrijfsmaaltijden · Bedrijfskantines · Lichaamsbeweging · Lichaamshouding · Gezondheid · Wandelen · Gedrag · Werknemers

Abstract

In deze studie is het effect van deze omgevingsveranderingen op de mate waarin gewandeld wordt tijdens de lunch geobserveerd. Aanleiding voor de studie is dat het bedrijf is verhuisd van een pand met een primitieve kantine en een aangename wandelomgeving naar een nieuw gebouw met een modern bedrijfsrestaurant en een minder aantrekkelijke wandelomgeving. Het lunchwandelgedrag en mogelijke belemmerende factoren voor lunchwandelen werden achttien weken voor de verhuizing en één jaar later via een online vragenlijst geïnventariseerd. Om het lunchwandelgedrag tijdens het onderzoeksjaar te monitoren zijn periodieke e-mails naar de deelnemers verstuurd; 123 deelnemers (55% van de werknemers) vulden beide vragenlijsten in. Bij aanvang van de studie wandelde 64% minimaal één keer per week en 49% minimaal vier keer per week tijdens de lunch. Na een jaar wandelde nog slechts 31% minimaal één keer per week en 9% minimaal vier keer per week. De gemiddelde duur van een lunchwandeling veranderde niet significant. Bijna driekwart van de deelnemers (73%) gaf aan dat zowel het nieuwe bedrijfsrestaurant als de veranderde bedrijfsomgeving de oorzaak waren van het minder frequent lunchwandelen. Geconcludeerd wordt dat de gewoonte om veel te wandelen tijdens de lunch niet opgewassen is tegen ongunstige omgevingsveranderingen. Zowel de inrichting van het bedrijf met een modern restaurant als een minder gunstige bedrijfsomgeving kunnen in belangrijke mate het lunchwandelgedrag bepalen.