Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De ondoorzichtigheid van dubbelglas

Author: Waal, H. de
Type:article
Date:1976
Publisher: TNO
Institution: Technisch Physische Dienst TNO - TH
Source:TNO Project, 10, 4, 353-355
Identifier: 267458

Abstract

Dubbelglas is een produkt dat de laatste jaren sterk in de belangstelling staat, maar waaraan de kwaliteit moeilijk is af te zien door de konsument. De levensduur wordt voornamelijk bepaald door de kwaliteit van de randafdichting en van de wijze van beglazing. In dit artikel wordt beschreven hoe men tracht te komen tot een kwaliteitswaarborgsysteem en welke rol de Technische Physische Dienst TNO-TH daarin speelt, op het gebied van speurwerk en apparaatontwikkeling, bij het tot stand komen van kwaliteitsvoorschriften en normen en bij het overleg tussen de betrokken partijen.