Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kortcyclische arbeid: ergonomische aanpak van nek-, schouder-, en armklachten

Author: Huppes, G.
Type:book
Date:1992
Publisher: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA)
Place: Amsterdam
Institution: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden
Identifier: 162806
ISBN: 90-6365-064-7
Keywords: Workplace · Beroepsziekten · Nederland · Fysieke arbeidsbelasting · Human factors · Repeterende arbeid · Kortcyclisch werk · Bewegingsstoornissen · Welzijn

Abstract

Kortcyclische arbeid wordt in de Arbowet erkend als een belangrijk probleem. Dit boekje behandelt de betekenis van kortcyclische arbeid, de welzijns- en gezondheidsrisico's, alsmede preventieve maatregelen. Allereerst worden de wetgeving , de welzijnsrisico's, een ergonomische diagnose en aanpassing van het werk beschreven. Vervolgens wordt stilgestaan bij de verbetering van de taakinhoud, de verhouding tussen werk- en rusttijden, de inrichting van de werkplek, de werktechniek, en de belastbaarheid van verschillende mensen. Tenslotte worden suggesties gedaan om verbeteringen te realiseren. In bijlagen worden de gezondheidseffecten, omschreven als Chronische Klachten bij (kort)Cyclisch werk (CKC) weergegeven, waarbij ook wordt ingegaan op de behandeling van de klachten.