Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Solaroad

Author: Wit, M.S. de · Klerks, S.A.W.
Type:article
Date:2014
Source:TNO Time, December, Winter, 18-19
Identifier: 520496
Keywords: Architecture · Buildings and Infrastructure · Built Environment · Building Engineering & Civil Engineering · SR - Structural Reliability · TS - Technical Sciences

Abstract

Solar power optimizer (twee stuks per element): optimaliseert de opbrengst door een optimum tussen spanning en stroom te realiseren. De optimizers van de verschillende elementen zijn met elkaar verbon den; via een kabel wordt de geljkstroom naar een omvormkast naast het fietspad geleid, waarde stroom wordt omgezet in wisseistroom die aan het net wordt geleverd.