Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Ontwikkelingen in ventilatie

Publication files not online:

Author: Knoll, B.
Type:article
Date:2000
Source:TVVL Magazine, Februari, 2, 29, 52-56
Identifier: 329569
Keywords: Climate

Abstract

Hoogwaardige klimaatinstallaties in gebouwen doen een steeds grotere aanslag op het bouwbudget. Bovendien zijn ze niet bepaald energiezuinig. Ook zijn ze geen garantie voor minder klachten over het binnenklimaat. Het zijn de oorzaken van een nieuwe trend om installatie-arme gebouwen na te streven. Betekent dit nu terug naar af? Weer terug naar de eenvoudige en ook niet probleemloze verwarmings- en ventilatiesystemen van vroeger? Of is er een tussenweg? Bij TNO is de laatste jaren veel gedaan aan de ontwikkeling van eenvoudige, energiezuinige ventilatiesystemen, waarbij de kwali-teit van het binnenmilieu aanvaardbaar blijft. Op de lezingen-dag die TVVL samen met TNO heeft gehouden, zijn de belang-rijke ontwikkelingen gepresenteerd. In dit artikel passeren ze kort de revue. Aan u om uit te maken of dergelijke ontwikkelingen een bedreiging zijn voor de installatiebranche of een nieuwe kans.