Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

IPv6 Monitoring in Nederland: De derde meting : TNO-White paper

Attachments

Author: Boen-Leo, M.S.A. · Hartog, T. · Holtzer, A.C.G. · Schotanus, H.A. · Smets, R.C.J. · Tijmes, M.R.
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 429889
Report number: 35518
Keywords: Informatics · Communication & Information · NT - Network Technology ; ISEC - Information Security · TS - Technical Sciences

Abstract

Dit whitepaper beschrijft de derde meting in het kader van IPv6 monitoring in Nederland. Eerder zijn de Nulmeting2 en Tweede Meting3 gepubliceerd. In de tweede helft van 2011 zal nog een vierde meting gepubliceerd worden. Uit de vorige metingen is gebleken dat IPv6 bewustzijn toeneemt, maar dat het nog op weinig plekken daadwerkelijk is geïntroduceerd. Vergeleken met de rest van Europa doet Nederland het echter niet slecht, al moet er nog veel gebeuren voordat IPv6 gemeengoed is. Uit de nulmeting kwamen twee punten van zorg naar voren. Het eerste punt omvat de beschikbaarheid van IPv6 verbindingen voor eindgebruikers. Het tweede punt van zorg is de beschikbaarheid van content op en diensten over IPv6. Ook was het onvoldoende duidelijk of organisaties wel voldoende actie ondernemen. In de tweede meting bleek dat de grote ISP’s en mobiele operators zich aan het voorbereiden zijn om geen last te ondervinden van het opraken van de IPv4 adressen. Ze hebben plannen om IPv6 uit te gaan rollen variërend van 2011 tot 2013. Een belangrijke bottleneck voor ISP’s om IPv6 nu al in te voeren zijn de kosten die het met zich meebrengt. Daarnaast is er een beperkte ondersteuning door fabrikanten. Bij de overheid is concreet actie ondernomen door IPv6 in november 2010 op te nemen in de “pas toe of leg uit”-lijst. Uit onderzoek dat TNO en GNKS Consult hebben uitgevoerd voor de Europese Commissie is gebleken dat de bewustwording onder Europese ISP’s in het afgelopen jaar sterk gestegen is. Maar ook hierbij wordt opgemerkt dat het aantal IPv6-enabled websites en het daadwerkelijke gebruik van IPv6 nauwelijks gestegen is in de afgelopen twee jaar. In deze derde meting zal een update gegeven worden over de uitrol van IPv6, waarbij de stand van zaken rond april 2011 wordt beschreven.