Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Van werkdruk naar 'happy horeca' : eindrapportage over het arboconvenant werkdruk horeca

Author: Vaas, F.
Type:book
Date:2004
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Identifier: 274692
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Werkdruk · Convenanten · Maaltijden · Drankenverstrekking

Abstract

In deze eindrapportage over het Arboconvenant Werkdruk Horeca, opgesteld door TNO Arbeid, KPMG BEA en de Branche Begeleidings Commissie (BBC), komen achtereenvolgens aan bod: 1. de aanbevelingen van TNO Arbeid als vervolg op de resultaten van het Arboconvenant; 2. de evaluatie door KPMG BEA van de door het Arboconvenant uitgevoerde maatregelen en de behaalde resultaten; 3. een samenvatting door TNO Arbeid van de resultaten van de eindmeting in het kader van het Arboconvenant. De belangrijkste doelstelling van het convenant is behaald. Het aantal werknemers dat last heeft van werkdruk-die-leidt-tot-overbelasting is met 13,2% gedaald. Toch geldt dit niet voor alle functies, met name receptiemedewerkers hebben staan meer bloot aan werkdruk. Het blijft van belang aandacht te besteden aan arbeidsomstandigheden.