Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Technologische ontwikkeling en de arbeidsparticipatie van oudere werknemers

Author: Mossink, J.C.M. · Gründemann, R.W.M. · Vaas, S.
Type:book
Date:1998
Publisher: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Place: Den Haag
Institution: Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO TNO Arbeid
Identifier: 167921
ISBN: 90-5749-225-3
Keywords: Workplace · Employability · Oudere werknemers · Invloed van techniek op arbeid · Arbeidsparticipatie · Competenties · Vakkennis

Abstract

Voor dit onderzoek naar de invloed van de technologische ontwikkeling op de arbeidsparticipatie van oudere werknemers zijn elf sectorstudies uitgevoerd. Onderzocht zijn de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie, de bouwnijverheid, de handel, de zakelijke dienstverlening, het onderwijs, de zorgsector (ziekenhuizen), de communicatiesector, de sector banken en verzekeringen, de metalectro en de grafische industrie. De ontwikkelingen in de vier laatstgenoemde zijn gedetaillerd beschreven. De volgende vragen stonden centraal: welke eisen stellen nieuwe technologieën op het gebied van kennis, vaardigheden, attitudes en beroepsuitoefening en in welke mate kunnen oudere werknemers hieraan voldoen; en hebben technologische ontwikkkelingen in de verschillende sectoren een zichtbaar effect gehad op de uitstroom van ouderen. De elf sectorstudies laten een gefifferentieerd beeld zien. De vier detailstudies maken duidelijk dat technologie op verschillende manieren een push-factor kan zijn bij de verminderde arbeidsparticipatie. Behalve te kort schietende kennis en vaardigheden spelen ook met de technologische ontwikkeling samenhangende organisatorische veranderingen een rol.