Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Gedeeld werkgeverschap naar Frans voorbeeld: veelbelovend van-werk-naar-werk instrument voor het midden- en kleinbedrijf?

Publication files not online:

Author: Dorenbosch, L. · Sanders, J.
Type:article
Date:2010
Publisher: TNO
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Over.Werk, 2, 20, 44-49
Identifier: 425914
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit

Abstract

De bankencrisis en de daaropvolgende economische recessie kost(te) veel mensen, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB), hun baan. Voor mensen die hun baan ver liezen dreigt (langdurige) werkloosheid. Dat is in eerste instantie voor deze men sen zelf onaangenaam, maar ook voor de werkgever en de Nederlandse economie. De uitdaging die anno 2009 voorlag, maar die ook in 2010 actueel blijft, is ervoor te zorgen dat mensen die hun huidige baan dreigen te verliezen, aangesloten blijven en dat zij in staat worden gesteld hun kennis en vaardigheden op peil te houden. Bij voorkeur door aan het werk te blijven. Een van de manieren daartoe is Van Werk naar Werk Mobiliteit (VWNW ), ofwel: begeleiding naar een andere werkge ver. Maar hoe geef je VW NW eigenlijk vorm en vooral, hoe doe je dat in het MKB? In het onderzoek Werk maken van VW NW mobiliteit, heeft TNO gezocht naar internationale voorbeelden voor VW NW initiatieven. Tien veelbelovende initiatieven zijn getoetst bij experts uit het Nederlandse MKB. Gedeeld werkgeverschap, een Frans initiatief, kreeg de meeste steun van de experts. In dit artikel beschrijven we de voordelen van dit initiatief.