Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Massabalans en emissies van in Nederland toegepaste crematieprocessen

Attachments

Author: Smit, E.R.
Type:report
Date:1996
Publisher: TNO
Place: Apeldoorn
Institution: TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie
Identifier: 260952
Report number: R 96/059
Keywords: Crematorium · Massabalans · Emissie · Samenstelling · Zware metalen · Kwik