Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Technologieverkenning Nationale Veiligheid : Een verkenning van kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid

Author: Vliet, P.J. van · Mennen, M.G.
Type:report
Date:2014
Publisher: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ; TNO
Place: Bilthoven
Identifier: 500347
Keywords: Defence · Defence, Safety and Security · Operations Modelling · SBA - Strategic Business Analysis · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

In opdracht van de NCTV als voorzitter van de Stuurgroep Nationale Veiligheid heeft TNO, partner in het Analistennetwerk Nationale Veiligheid, een verkenning uitgevoerd naar de kansen en dreigingen van technologische ontwikkelingen voor de nationale veiligheid in de komende vijf jaar. Deze studie is uitgevoerd in het kader van de Strategie Nationale Veiligheid. In deze verkenning komen ontwikkelingen aan bod op het gebied van nanotechnologie, bio-en gentechnologie, neurotechnologie, materiaaltechnologie, informatietechnologie en energietechnologie. Ook het fenomeen van de ‘convergerende technologieën’ - het bij elkaar komen van verschillende technologische ontwikkelingen- is bestudeerd. De verkenning maakt duidelijk dat nieuwe technologieën als nano- en micro-elektromechanische systemen, 3D-printing en robotica potentieel door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt voor strafbare feiten of terroristische aanslagen. De toenemende maatschappelijke afhankelijkheid van internet en data zorgt er bovendien voor dat de kans en impact van manipulatie of misbruik van data groter wordt. Tegelijkertijd zorgen de technologische ontwikkelingen voor mogelijkheden om de uitvoering van veiligheidstaken sneller en efficiënter te maken. Dit kan ook leiden tot nieuwe maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het terrein van privacy, identiteit en ethiek. Als vervolg op de Technologieverkenning zal het Analistennetwerk Nationale Veiligheid enkele bevindingen uit de verkenning nader analyseren op de mogelijke risico’s voor de nationale veiligheid.