Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Technologiecluster filtersystemen endotoxinen: rapportage praktijktest effectiviteit filters

Author: Jacobs, P. · Moons, A.M.M.
Type:report
Date:2015
Publisher: TNO
Place: Delft
Identifier: 523762
Report number: TNO 2015 R10356
Keywords: Mechanics · Industrial Innovation · Fluid & Solid Mechanics · HTFD - Heat Transfer & Fluid Dynamics · TS - Technical Sciences

Abstract

In de literatuur zijn diverse blootstellingsmetingen naar endotoxinen gerapporteerd. Er is echter zeer weinig bekend over de bijbehorende deeltjesgrootteverdeling, wat voor de keuze van bijvoorbeeld de juiste filters voor de afvangst van stof en endotoxinen van groot belang is. Endotoxinen zijn celwandfragmenten van Gram-negatieve bacteriën, waardoor men zou verwachten dat de deeltjesgrootte in de ordegrootte van 10 – 100 nm ligt. Endotoxinen komen vrij in de lucht voor, maar ook gebonden aan bacterieresten, stofdeeltjes en waterdeeltjes. Op basis hiervan is de deeltjesgrootte-verdeling waarschijnlijk afhankelijk van het contactoppervlak en de oppervlakte-eigenschappen van de diverse in de lucht aanwezige deeltjesfracties.