Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

AWBZ en de indicatie verblijf: een exploratief onderzoek naar de overwegingen rondom aanvraag en invulling

Author: Wijlhuizen, G.J. · Klauw, D.M. van der · Jansen, Y.J.F.M.Broek · Mooij, R. · Meeteren, N.L.U.
Type:report
Date:2012
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 452797
Report number: LS 2012.005
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Organisation Human Healthy Living · SP - Sustainable Productivity LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences Themalijn