Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Landelijk werkbelastingsonderzoek Verkeerscentrales en VCNL

Publication files not online:

Author: Brake, G.M. te · Rypkema, J.A. · Streefkerk, J.W. · Schilder, C.M.C. · Rakhorst, M.L.W. · Koning, L. de · Hattem, N. van
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Soesterberg
Identifier: 436749
Report number: TNO-DV 2011 C312
Keywords: Ergonomics · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations PCS - Perceptual and Cognitive Systems · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

SITUATIE Om de capaciteit van het wegennet te vergroten worden nieuwe tunnels en spitsstroken aangelegd, en worden extra maatregelen ontwikkeld. Dit betekent meer werk voor de verkeerscentrales. OPDRACHT TNO is door Rijkswaterstaat gevraagd de werkbelasting bij verschillende functiegroepen in de verkeerscentrales in kaart te brengen. Daarnaast is gevraagd om een inschatting te maken van de benodigde bemensing tot 2014 bij gelijkblijvende werkwijze, en aan te geven op welke wijze verbeteringen in techniek, processen of organisatie kunnen leiden tot een verhoging van de efficiëntie. RESULTAAT Knelpunten in werkbelasting zijn vastgesteld. De benodigde bemensing tot 2014 is bepaald. Aanbevelingen om de efficiëntie te verhogen zijn opgesteld, inclusief berekening van het te verwachten effect.